U raljama osećanja #40: U raljama perfekcionizma - patnja iza glamurozonsti "savršenstva"

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h10m

13 Jan 2022

1,280

O tome šta je perfekcionizam i kako nastaje, šta je emotivna cena koju plaćamo ako živimo sa zabranom na grešku i težnjom ka previsokim i rigidnim sta...

Read more

#psychology

#psychotherapy

#radio show