Policija u Srbiji - između poverenja i straha - Saša Đorđević | TALASNA DUŽINA #47

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

38m

19 Jul 2020

2

Šta smo nakon protesta naučili o policiji?
Koje sve vrste policije postoje u Srbiji?
Koliko građani veruju policiji i kako će na to uticati protesti?
...

Read more

#politics