Na Talasu #06 sa Oliverom Toškovićem i Goranom Tominom

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

33m

29 Jul 2020

2

Da li, pored epidemiološke i psihološke, prolazimo i kroz krizu poverenja?

Kome danas verujemo?

Da li neko može da artikuliše nezadovoljstvo građa...

Read more

#politics