Tačka ključanja 014 - Samo upozorenje

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

31m

12 Dec 2019

366

- Kako se neki penzioneri u Beogradu bore protiv izbacivanja na ulicu?
- Zašto su protestovali užički nastavnici?
- Kako Subotičani brane kulturno nas...

Read more