profile cover image
profile image

TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

Ca, United States

A Mi Đà Phật
---
Hoan hỷ Chào đón quý vị đến với TTHV Làng A Mi Đà

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính bạch chư Tôn H...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.