#108 Nina Mihaljinac i Goran Stojčetović; Milica Mila Ristić i Srđan Veljović; Ružica Marjanović

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h57m

28 Apr 2019

118

U 108. Sceniranju predstavili smo knjigu "Umetnost i politike sećanja: trauma 1999" Nine Mihaljinac. Knjiga mapira različite načine na koji su savreme...

Read more