LISTEN IN APP

Slike øyer ville gamle Norge ha

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

30m

16 Apr 2013

7

En hang til feler og fløyter ser ut til å binde deler av det tidligere Norgesveldet sammen: både på Orknøyene med sin verdensrekord for korteste flyru...

Read more

#norgesveldet

#radio folkefest