profile cover image
profile image

TRÙM TRÀ XANH

Soc Sơn - Hà NộI, Vietnam

⭐BOSS TRÀ XANH TEAM
⭐ONLY DUY (SÓC SƠN-HN)⭐
✈ ✈Chúc anh em có một chuyến bay thật vui vẻ ✈ ✈
♻️NHẬN ĐÁNH NHẠC LÀM SẬP, GẪY, NGÃ CÁC LOẠI MA TÚY 🔊🎼...

Read more

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE