Podkast kao takav: Združena akcija Krov nad glavom

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

55m

20 Dec 2018

70

Republika Srbija potpisala je niz obavezujućih konvencija da njeni građani imaju pravo na krov nad glavom, međutim zbog manjkavosti aktuelnih pravnih ...

Read more