MIXTAPE 2021 - CÒN CÁI NỊT & NGUYÊN ĐÉT CHÁU KHÔNG THẤY CÁI TÚI ĐEN NÀO CẢ - ONLY DUY

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h9m

11 May 2021

8,715

⭐CHỈ DUY (SÓC SƠN-HN) ⭐
🔜Mua Nhạc: 0987654928-0818267895 ✔️Zalo 0987654928 ✅
✈ ✈Chúc anh em có chuyến bay thật vui vẻ ✈ ✈
♻️NHẬN ĐÁNH NHẠC LÀM SẬP, Đ...

Read more

#other