LISTEN IN APP

"En 20 anys aquesta col.lecció s'ha revaloritzat molt a nivell econòmic i més que ho farà"

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

12m

10 Apr 2013

2

Entrevista a Jordi Pons, director del Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol de Girona.

#radio