[ Full Vocal Nữ ] - Ánh Nắng Của Anh Gọi Tắt Là Em - Đạt Híp Mix

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h17m

04 Sep 2017

5,119

Lại hưởng thôi ae ^^
Vẫn hơi lỗi tí hihi anh em thông cảm nhé
Share giúp mình nhé <3

#full vocal nữ

#ánh nắng của anh

#gọi tắt là em

#đạt híp

#mix