profile cover image
profile image

Đạt Híp ( Oggy )

Quốc Oai, Vietnam

Name : Đào Quang Đạt
➡ Mixer: DJ/PRODUCER - Đạt Híp
AE Thấy Hay Thì Donnet mình vài đồng trà đá nhé
MB Bank : 678925101999 - Đào Quang Đạt
Nhận Làm N...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.