profile image

Hedonista Delaego

Ensomhet er ikke å være alene, men å ikke ha noen å savne.
Einsamheit ist nicht wenn du alleine bist, sondern wenn du niemanden vermissen kannst.

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.