Dva i po uslova - Dva i po analitičara - S01E11

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h37m

20 Apr 2019

189

Ovog puta razgovarali smo o zahtevima opozicije, uslovima da se oni ostvare, demistifikovali smo kolegijum, ukazali na direktni kršenje ustava na GO S...

Read more