Việt Mix Tâm Trạng 2020 - Kết Duyên & Lá Xa Lìa Cành & Bánh Mỳ Không - Dj ADam Cò (Thái Nguyên)

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h9m

29 Dec 2019

116,306

Liên Hệ FB :www.facebook.com/profile.php?id=100071854239935
🔜SoundCloud :
🇻🇳ADam Cò ON Remix🇻🇳
✈Chúc anh em có một chuyến bay thật vui vẻ ✈
♻️NHẬ...

Read more

#việt mix

#bass