DEMO BAY PHÒNG - ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH - Dj ADam Cò (Thái Nguyên)

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

38m

15 Mar 2021

43,931

Liên Hệ FB :www.facebook.com/profile.php?id=100071854239935
🔜SoundCloud :
🇻🇳ADam Cò ON Remix🇻🇳
✈Chúc anh em có một chuyến bay thật vui vẻ ✈
♻️NHẬ...

Read more

#vocal

#demo

#bass