Việt Mix Tâm Trạng 2020 - Cánh Hoa Tổn Thương & Thuận Theo Ý Trời ( Hương Ly ) - Dj ADam Cò

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h4m

10 Mar 2020

67,122

🔜Liên Hệ FB :https://www.facebook.com/adamcotn
🔜SoundCloud : https://soundcloud.com/adam-c-792945591
🇻🇳ADam Cò ON Remix🇻🇳
✈Chúc anh em có một ch...

Read more

#vocal

#cánh hoa tổn thương

#hết yêu

#việt mix

#bass