profile cover image
profile image

Đạt Mèo✈️ (Fb - Ngô Tiến Đạt)

HảI Dương, Vietnam

MIX NHẠC THEO YÊU CẦU👍
☎️Booking: 0399176835
FB Mình : https://www.facebook.com/idoldjdatmeo
YTB Mình :youtube.com/c/DJĐạtMèo

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE