LISTEN IN APP

Mixset - Nhạc Nghành - Đi Cảnh Không Anh - Mạnh Bống Zym Mix

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h21m

17 Oct 2018

49,733

Hôm qua tự dưng bị xóa bài nên mình úp lại cho mọi người hưởng nhá ♥
Căng đét đến từng nốt nhạc ♥
Lại nhạc nghành tiếp rồi =))))

#vocal