profile cover image
profile image

BeFemTalks

Belgrade, Serbia

Podcast je novo polje komunikacija i dijaloga, te je važno da feministkinje, medijske teoretičarke i aktivistkinje osvajaju ovaj prostor kao novi inst...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.