profile cover image
profile image

Khánh Dance

Khắn Cute, Vietnam

Lúc cơ hàn thì bạn bè xa lánh
Bỏ mặc ta đi
bơ vơ trốn đông người
Bạn và bè thì bạn là được mấy
Giờ đây quanh ta mới biết
chỉ sống vì tiền thôi
L...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.