profile cover image
profile image

Bờm Chivas ♫ ✈

Quảng Ngãi, Vietnam

Không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình. Phải giật nhiệt tình chừng nào thuộc về mình thì thôi :))

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.